เรื่อง : ขุดลอกลำเหมือง เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ขุดลอกลำเหมือง

ขุดลอกลำเหมือง   62 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

              วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน 2564 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม และนายจำนงค์ สงวนใจ สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยนายสมปราการ ศรีมันตะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำทำนาหมู่ที่ 3 ร่วมกันขุดลอกแผ้วถางวัชพืชลำเหมือง จากอ่างเก็บน้ำเเม่ต๋อม เพื่อเตรียมฤดูการเพาะปลูกปี 2564 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

   

  

  


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม