เรื่อง : ปรับปรุงไหล่ทางหมู่ 15 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ปรับปรุงไหล่ทางหมู่ 15

ปรับปรุงไหล่ทางหมู่ 15   94 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมายกองช่างนำกากยางแอสฟัลท์เพื่อปรับปรุงไหล่ทางถนนสายบ้านเเท่นดอกไม้หมู่ที่ 11-17 เพื่อให้การสัญจรมีความสะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยมีนายทองพูล ฟูมะเฟือง ประธานสภาเทศบาล นายสมเกียรติ เชื้ออยู่นาน สมาชิกสภาเทศบาล และนายบุญทา ฟูมะเฟือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 

  

 

 

 

 

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม