เรื่อง : โครงการอบรมการจัดการดินปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : โครงการอบรมการจัดการดินปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ประจำปี 2564

โครงการอบรมการจัดการดินปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ประจำปี 2564   175 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

         วันที่ 24 มิถุนายน 2564  สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ได้จัดทำโครงการอบรมการจัดการดินปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรสามารถจัดการดินและใช้ปุ๋ยเบื้องต้นพร้อมใช้ปุ๋ยตามการคำแนะนำ และสามารถลดต้นทุนด้านการผลิตให้ต่ำลงได้

  

  

  

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม