เรื่อง : สำรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาผักตบชวา เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : สำรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาผักตบชวา

สำรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาผักตบชวา   559 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม