เรื่อง : โครงการป้องกันและกำจัดผักตบชวา และวัชพืช ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : โครงการป้องกันและกำจัดผักตบชวา และวัชพืช ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการป้องกันและกำจัดผักตบชวา และวัชพืช ประจำปีงบประมาณ 2564   82 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

                 วันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายมงคล หลักฐาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านต๋อม ร่วมโครงการป้องกันและกำจัดผักตบชวา และวัชพืช ประจำปีงบประมาณ 2564 คลองสวย น้ำใส ณ ลำน้ำแม่ต๋อม หมู่ที่ 7 บ้านต๋อมดง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

 

  

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม