เรื่อง : โครงการบ้านต๋อมร่วมใจถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : โครงการบ้านต๋อมร่วมใจถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564

โครงการบ้านต๋อมร่วมใจถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564   372 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

            วันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 ให้กับวัดในเขตตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน 8 วัด

 

   

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม


นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม