เรื่อง : โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคฯ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคฯ

โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคฯ   128 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

              วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดยเป็นการมอบข้าวกล่องและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กลุ่มเปราะบางในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา และได้รับเกียรติจาก นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

 

 

  

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม