เรื่อง : จิตอาสารู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : จิตอาสารู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต

จิตอาสารู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต   85 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านต๋อม จัดกิจกรรม จิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2564 และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564 โดยมีกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ บริเวณหาดอิงกว๊าน บ้านสันหนองเหนียว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม