เรื่อง : โครงการเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย เสริมวินัยจราจร เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย เสริมวินัยจราจร

โครงการเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย เสริมวินัยจราจร   374 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย เสริมวินัยจราจร ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๋อม

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม


นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม