เรื่อง : โครงการปลูกพืชผัก และผลิตอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : โครงการปลูกพืชผัก และผลิตอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ

โครงการปลูกพืชผัก และผลิตอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ   63 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เป็นประธานเปิดโครงการปลูกพืชผักและผลิตอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๋อม

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม