เรื่อง : ตรวจเตาเผาขยะเพื่อวางแผนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ตรวจเตาเผาขยะเพื่อวางแผนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่

ตรวจเตาเผาขยะเพื่อวางแผนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่   136 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม