เรื่อง : ล้างทำความสะอาดตลาดมณีรัตน์ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ล้างทำความสะอาดตลาดมณีรัตน์

ล้างทำความสะอาดตลาดมณีรัตน์   59 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ล้างทำความสะอาดตลาด ให้ความรู้ด้านสุขอนามัย การปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19  และปิดตลาดมณีรัตน์เพื่อป้องกันกันแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวฯ เป็นเวลา 3 วัน

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม