เรื่อง : มอบกระเบื้องแก่ผู้ประสบวาตภัย เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : มอบกระเบื้องแก่ผู้ประสบวาตภัย

มอบกระเบื้องแก่ผู้ประสบวาตภัย   65 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมาย นายไพรณรงค์ บัวเทศ นางศุภานัน วงศ์ปัญญา รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่มอบกระเบื้องให้กับผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2565 ในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม