เรื่อง : พิธีทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือเยียวยาและสงเคราะห์ผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : พิธีทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือเยียวยาและสงเคราะห์ผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19

พิธีทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือเยียวยาและสงเคราะห์ผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19   78 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมาย นายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรี นายบุญมี วงค์วาลแก้ว ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือเยียวยาและสงเคราะห์ผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 เเละอยู่ในมาตรการกักกันตน ในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม จำนวน 8 หมู่บ้าน โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูวิสุทธิปัญญารัตน์ เจ้าอาวาสวัดร่องห้า เจ้าคณะตำบลบ้านต๋อม และได้รับการสนับสนุนโครงการจากนายมงคล หลักฐาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหงัดพะเยา เขต 3 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๋อม ทอดถวาย ณ วัดร่องห้า ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม