เรื่อง : ประชาคมรับฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการขยะหมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ประชาคมรับฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการขยะหมู่ที่ 8

ประชาคมรับฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการขยะหมู่ที่ 8   570 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมาย นาย ไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายวิวัฒน์ พิพัฒนพงศ์กุล หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ลงพื้นที่ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อดำเนินการคัดแยก กำจัด แปรสภาพขยะ และขนย้ายขยะมูลฝอยที่จัดเก็บจากครัวเรือน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม


นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม