เรื่อง : ประชาคมรับฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการขยะหมู่ที่ 12 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ประชาคมรับฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการขยะหมู่ที่ 12

ประชาคมรับฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการขยะหมู่ที่ 12   61 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมาย นาย ไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล นายวิวัฒน์ พิพัฒนพงศ์กุล หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ลงพื้นที่ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อดำเนินการคัดแยก กำจัด แปรสภาพขยะ และขนย้ายขยะมูลฝอยที่จัดเก็บจากครัวเรือน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านสันป่างิ้ว หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม