เรื่อง : พิธีทอดผ้าป่าการกุศล เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : พิธีทอดผ้าป่าการกุศล

พิธีทอดผ้าป่าการกุศล   56 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันเสาร์ ที่ 12 มีนาคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือเยียวยาและสงเคราะห์ผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 เเละอยู่ในมาตรการกักกันตน ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 และ 10 ตำบลบ้านต๋อม โดยได้รับความเมตตาจาก พระอธิการขจรศักดิ์ กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดร่องไผ่ และได้รับการสนับสนุนโครงการจากนายมงคล หลักฐาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 3 ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวบ้านร่องไผ่ หมู่ที่ 9 และ 10 ทอดถวาย ณ วัดร่องไผ่ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม