เรื่อง : โครงการสร้างเสริมสุขภาพแกนนำผู้สูงวัย เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : โครงการสร้างเสริมสุขภาพแกนนำผู้สูงวัย

โครงการสร้างเสริมสุขภาพแกนนำผู้สูงวัย   62 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพแกนนำผู้สูงวัย ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านต๋อม รุ่นที่ 1 วันที่ 14 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุวัดร่องห้า ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม