เรื่อง : ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12

ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12   374 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

 

วันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายวุฒิชัย ใหม่ต๊ะ ผู้อำนวยการกองช่าง และคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ลงพื้นที่ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม


นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม