เรื่อง : ลงพื้นที่ป่าบ่อสิบสอง หมู่ 16 บ้านเกษตรพัฒนาเพื่อเก็บข้อมูลนำไปประกอบการพัฒาพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ลงพื้นที่ป่าบ่อสิบสอง หมู่ 16 บ้านเกษตรพัฒนาเพื่อเก็บข้อมูลนำไปประกอบการพัฒาพื้นที่

ลงพื้นที่ป่าบ่อสิบสอง หมู่ 16 บ้านเกษตรพัฒนาเพื่อเก็บข้อมูลนำไปประกอบการพัฒาพื้นที่   174 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม