เรื่อง : มอบเงินกองทุนผ้าป่าการกุศลสร้างขวัญ กำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : มอบเงินกองทุนผ้าป่าการกุศลสร้างขวัญ กำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19

มอบเงินกองทุนผ้าป่าการกุศลสร้างขวัญ กำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19   367 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบเงินจากกองทุนผ้าป่าการกุศล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด - 19 บ้านพักอาศัยของผู้ป่วย ในตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม