เรื่อง : ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนซอยไร่แมวน้อย เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนซอยไร่แมวน้อย

ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนซอยไร่แมวน้อย   64 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมาย นาย ไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรี ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนซอยไร่แมวน้อย บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 16 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม