เรื่อง : ลงสำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนและสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการก่อสร้างศาลเจ้า เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ลงสำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนและสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการก่อสร้างศาลเจ้า

ลงสำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนและสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการก่อสร้างศาลเจ้า   367 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมาย นายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรี ลงสำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนและสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการก่อสร้างศาลเจ้า บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม