เรื่อง : ตรวจสอบการซ่อมแซมถนนพื้นที่การเกษตรสายร้านรับซื้อของเก่าวงค์พาณิชย์ - บ่อนไก่ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ตรวจสอบการซ่อมแซมถนนพื้นที่การเกษตรสายร้านรับซื้อของเก่าวงค์พาณิชย์ - บ่อนไก่

ตรวจสอบการซ่อมแซมถนนพื้นที่การเกษตรสายร้านรับซื้อของเก่าวงค์พาณิชย์ - บ่อนไก่    368 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมาย นายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบการซ่อมแซมถนนพื้นที่การเกษตรสายร้านรับซื้อของเก่าวงค์พาณิชย์ - บ่อนไก่ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม