เรื่อง : ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   369 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมาย นายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องห้าป่าสัก (ซอยทองคมขำ) หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม


นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม