เรื่อง : ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม   379 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

                  วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ครั้งที่ 5/2565 ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม


นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม