เรื่อง : เปิดกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมจิตอาสา “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” “พะเยา สะอาด น่าอยู่” เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : เปิดกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมจิตอาสา “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” “พะเยา สะอาด น่าอยู่”

เปิดกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมจิตอาสา “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” “พะเยา สะอาด น่าอยู่”   56 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมจิตอาสา “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” “พะเยา สะอาด น่าอยู่” และดำเนินกิจกรรม Kick off ปล่อยขบวนรถรณรงค์เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟู กว๊านพะเยา” และโครงการ “ฟื้นฟู พัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนจังหวัดพะเยา ณ บริเวณลานจอดรถ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม