เรื่อง : ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564   61 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม