เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักคอย เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักคอย เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักคอย เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข   51 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายณรงค์ศักดิ์ อ้อยกาม กำนันตำบลบ้านต๋อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักคอย เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 เพื่อพิจารณา การยุติการเบิกจ่ายค่าอาหาร/น้ำดื่ม/ถุงยังชีพ การยุติการเบิกจ่ายค่าเวรประจำศูนย์พักคอยและแนวทางการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวในสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม