เรื่อง : ปิดศูนย์พักคอยผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ปิดศูนย์พักคอยผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

ปิดศูนย์พักคอยผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19   62 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมาย นายไพรณรงค์ บัวเทศ นางศุภานัน วงศ์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม ร่วมกับ นายณรงค์ศักดิ์ อ้อยกาม กำนันตำบลบ้านต๋อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม ปิดศูนย์พักคอยผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักคอยตำบลบ้านต๋อม และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ณ ศูนย์พักคอยโรงเรียนต๋อมด๋ง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม