เรื่อง : กิจกรรมจิตอาสาทำแนวป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : กิจกรรมจิตอาสาทำแนวป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

กิจกรรมจิตอาสาทำแนวป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า   371 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายณรงค์ศักดิ์ อ้อยกาม กำนัน ตำบลบ้านต๋อม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๋อม จัดกิจกรรมจิตอาสาทำแนวป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2565 ณ บริเวณป่าชุมชน หมู่ที่ 7,8 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม