เรื่อง : โครงการสร้างเสริมสุขภาพแกนนำผู้สูงวัย วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : โครงการสร้างเสริมสุขภาพแกนนำผู้สูงวัย วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

โครงการสร้างเสริมสุขภาพแกนนำผู้สูงวัย วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)   374 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมาย นายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพแกนนำผู้สูงวัย วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านต๋อม รุ่นที่3 วันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ วัดร่องไผ่ปงสนุก หมู่10 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม


นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม