เรื่อง : เยี่ยมเยียนพบปะให้กำลังใจการ ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลบ้านต๋อม