เรื่อง : ทำความสะอาดสถานที่จัดอบรมสัมนาศักยภาพ โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ 3 ดี เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ทำความสะอาดสถานที่จัดอบรมสัมนาศักยภาพ โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ 3 ดี

ทำความสะอาดสถานที่จัดอบรมสัมนาศักยภาพ โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ 3 ดี   377 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันอาทิตย์ ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะทำงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า ครู ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกัน ทำความสะอาดสถานที่จัดอบรมสัมนาศักยภาพ โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ 3 ดี เพื่อพัฒนาเด็กเล็กสู่ชุมชนบ้านร่องห้า ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านร่องห้า หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และปรับภูมิทัศน์ฐานการเรียนรู้พื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชน (บ้านต้นไม้)


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม


นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม