เรื่อง : มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือเยียวยาและสงเคราะห์ผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือเยียวยาและสงเคราะห์ผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19

มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือเยียวยาและสงเคราะห์ผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19    51 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันอาทิตย์ ที่ 27 มีนาคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือเยียวยาและสงเคราะห์ผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 เเละอยู่ในมาตรการกักกันตน ในพื้นที่ ตำบลบ้านต๋อม เขต 2 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม