เรื่อง : ประชุมการบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ประชุมการบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม

ประชุมการบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม   87 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม นายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พนักงานเทศบาลงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชุมการบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม