เรื่อง : โครงการสร้างเสริมสุขภาพแกนนำผู้สูงวัย วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : โครงการสร้างเสริมสุขภาพแกนนำผู้สูงวัย วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

โครงการสร้างเสริมสุขภาพแกนนำผู้สูงวัย วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)   119 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม  เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพแกนนำผู้สูงวัย วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านต๋อม รุ่นที่3 วันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ วัดต๋อมดง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม