เรื่อง : ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7

ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7   62 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 สายหัวฝาย ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม