เรื่อง : มอบรถล้อเข็นสำหรับผู้พิการ จากมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค ณ บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : มอบรถล้อเข็นสำหรับผู้พิการ จากมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค ณ บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ 9

มอบรถล้อเข็นสำหรับผู้พิการ จากมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค ณ บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ 9    374 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม นายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) มอบรถล้อเข็นสำหรับผู้พิการ จากมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค ณ บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม