เรื่อง : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มอบหมายผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เข้าพบนายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มอบหมายผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เข้าพบนายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มอบหมายผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เข้าพบนายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม   66 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มอบหมายผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เข้าพบนายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เพื่อแจ้งเข้าสำรวจโครงการฝายซอยซีเมนต์ ในตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม