เรื่อง : มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ 3ดี เพื่อพัฒนาเด็ก ชุมชนบ้านร่องห้า เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ 3ดี เพื่อพัฒนาเด็ก ชุมชนบ้านร่องห้า

มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ 3ดี เพื่อพัฒนาเด็ก ชุมชนบ้านร่องห้า   81 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เป็นประธานเปิดการสัมมนามหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ 3ดี เพื่อพัฒนาเด็ก ชุมชนบ้านร่องห้า ให้ทุกวันเป็นวันมหัศจรรย์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะทำงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า ครู ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านร่องห้า หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม