เรื่อง : พิธีสืบชะตา บวชป่าชุมชนบ้านต๋อมดง หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : พิธีสืบชะตา บวชป่าชุมชนบ้านต๋อมดง หมู่ที่ 7

พิธีสืบชะตา บวชป่าชุมชนบ้านต๋อมดง หมู่ที่ 7   69 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

            วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีสืบชะตา บวชป่า ชุมชนบ้านต๋อมดง หมู่ที่ 7 ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านต๋อมดง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายมงคล หลักฐาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม