เรื่อง : โครงการ ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพิษภัยของ ยาเร่ ยาชุด ยาสเตียรอยด์ และโทษของการใช้สารเคมีเพื่อสุขภาพและความงาม เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : โครงการ ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพิษภัยของ ยาเร่ ยาชุด ยาสเตียรอยด์ และโทษของการใช้สารเคมีเพื่อสุขภาพและความงาม

โครงการ ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพิษภัยของ ยาเร่ ยาชุด ยาสเตียรอยด์ และโทษของการใช้สารเคมีเพื่อสุขภาพและความงาม   60 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมาย นางศุภานัน วงค์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เป็นประธานเปิดโครงการ ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพิษภัยของ ยาเร่ ยาชุด ยาสเตียรอยด์ และโทษของการใช้สารเคมีเพื่อสุขภาพและความงาม ในปีงบประมาณ 2565 วันที่ 7เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรพนักงานเทศบาล ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม