เรื่อง : ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์   63 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมาย นายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์อำเภอเมืองพะเยา ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองพะเยา 1 ชั้น 3 อาคารฝ่ายความมั่นคง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม