เรื่อง : มอบใบประกาศนียบัตรพร้อมรูปถ่ายบัณฑิตน้อย เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : มอบใบประกาศนียบัตรพร้อมรูปถ่ายบัณฑิตน้อย

มอบใบประกาศนียบัตรพร้อมรูปถ่ายบัณฑิตน้อย    65 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรพร้อมรูปถ่ายบัณฑิตน้อย ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

8


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม