เรื่อง : โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565   368 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านต๋อม (สะพานขุนเดช) ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม