เรื่อง : มอบชุดปฏิบัติการให้กับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : มอบชุดปฏิบัติการให้กับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล

มอบชุดปฏิบัติการให้กับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล   367 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบชุดปฏิบัติการให้กับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เพื่ออำนวยการบริการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม