เรื่อง : มอบชุดปฏิบัติการให้กับผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย บุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : มอบชุดปฏิบัติการให้กับผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย บุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มอบชุดปฏิบัติการให้กับผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย บุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   69 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันอังคาร ที่ 12 เมษายน 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบชุดปฏิบัติการให้กับผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย บุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่ออำนวยการบริการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม