เรื่อง : กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล

กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล   373 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการเทศบาลตำบลบ้านต๋อม จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความเคารพนบน้อมต่อผู้ที่เคารพนับถือพร้อมกับขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานสืบไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม


นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม