เรื่อง : โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากประชาชนทุกกลุ่มวัย เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากประชาชนทุกกลุ่มวัย   66 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อมเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากประชาชนทุกกลุ่มวัย ณ ห้องประชุมโรงเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ตำบลบ้านต๋อม โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม